Sempozyum Hakkında

sempozyummm

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Erzincan, coğrafi olarak bir geçiş sahası durumunda olmanın yanında, kuzey-güney ve doğu-batı yönlü ulaşım güzergâhları açısından da tarihî devrelerden beri önemli bir konuma sahiptir. Böylesine önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Erzincan, çağlar boyu Anadolu’daki farklı çevresel, siyasi ve sosyal gelişmelere sahne olmuştur. Bu özellikler sayesinde ilde, köklü bir tarihi, kültürel ve ekonomik yapı ortaya çıkmış, ancak, özellikle deprem gibi doğal afetler ilin sosyo ekonomik yapısında derin izler bırakmıştır. Günümüzde harekete geçirilmeye çalışılan yerel potansiyeli ile yerelden Türkiye ve uluslararası alana açılım yapma, adını duyurma adına ilimiz, eğitim, bilim, kültür, ekonomi ve turizm kurumlarıyla adından sıkça söz edilen iller arasında yerini alma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu hedefe ulaşmada önemli bir dönüm noktası olacağına inandığımız “Uluslararası Erzincan Sempozyumu”  Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi’nin katkılarıyla Erzincan Üniversitesi koordinasyonunda 28 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kuruluşunun 10. Yılında Erzincan Üniversitesinde, 2015 yılı Eylül ayından başlayarak 2016 Eylül ayı sonuna kadar farklı alanlarda etkinlikler planlanmış, bu çerçevede 10. Yıl etkinliklerinin geniş kapsamlı Erzincan Sempozyumu ile tamamlanması fikri benimsenmiştir.

Sempozyumun temel amacı, Erzincan’ın mevcut potansiyeli ve sorunlarını bilimsel olarak incelemek, bu sayede ile ait köklü tarihi, coğrafi, çevresel, iktisadi, dini, sosyal, kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkartmak ve tanıtmaktır.

Üniversite ve şehrin muhtelif mekanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler sonunda bilim insanlarınca sempozyumun değerlendirme ve kapanış oturumu yapılacak, bir sonuç bildirisi hazırlanıp ilân edilecektir. Ayrıca bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabında yayımlanacaktır.

[sg_popup id=1]

sempozyumkitapcikkapak2

Program Kitapçığı

Erzincan’a dair hemen her konunun ele alınacağı sempozyuma belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiri özetlerine göre, oturumların kapsamına son şekli verilecektir. Sempozyum düzenleme kurulu içerik ve bilim kurulu üyeleri gibi konularda hassasiyetli bir ön çalışma yapmış olsa da tarafımıza ulaşabilecek muhtemel aksaklıklara göre yeniden düzenleme yapılabilecektir.

Sempozyuma katılarak çok değerli bilgi ve düşüncelerini paylaşacak bilim insanlarını Erzincan’da ağırlamak bizleri mutlu edecektir.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu’nun ilimize değerli katkılar sağlayacağı inancıyla organizasyona destek veren Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara ve akademisyenlere şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu